Vår vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning.

Tilltro

Till parterna och individerna.

Individfokus

Med utgångspunkt i medborgarens behov.

Nyskapande

Med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar.

Gemensamt

Samverkan för rätt insats.