ASF-Företagare: Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa de långtidsarbetslösa

En artikel av Helene Rolandsdotter, Sofie Borgudd & Thintin Strandman

Varför ökar andelen långtidsarbetslösa personer när den generella arbetslösheten sjunker? Här kommer en rapport från dem som jobbar med frågan på ”golvet”.

De som dagligdags arbetar med att få de långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden är s.k. arbetsintegrerande sociala företag (ASF), se fakta-ruta. Hur ser då villkoren ut för dessa företag? Varför startas inte fler ASF? Här kommer förklaringen.

ASF har vanligtvis skriftliga överenskommelser med Arbetsförmedlingen för att ta emot personer för arbetsträning och förstärkt arbetsträning. I dessa överenskommelser har Arbetsförmedlingen bestämt hur många platser varje ASF ska ha till förfogande om Arbetsförmedlingen vill skicka en arbetslös på arbetsträning. Arbetsförmedlingen har dock ingen skyldighet att skicka någon och ett ASF kan inte neka till att ta emot om de har lediga platser. Ersättning till ASF utgår bara för placerade OCH närvarande deltagare. Inga deltagare – ingen ersättning, men handledare ska vara anställda utifall att det kommer deltagare.

En ersättning som inte har höjts sedan 2007. Låt oss visa med räkneexempel:

För vanlig arbetsträning får ett ASF 150 kr/person och dag och för förstärkt arbetsträning 300 kr/person och dag OM den anvisade personen (deltagaren) kommer. Kommer inte deltagaren blir ersättningen 0 kr. Om man slår ut detta så blir det 18,75 kr/timme på heltid för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning kan i bästa fall ge 37,50 kr/timme eller i värsta fall 0 kr/timme. 

Vidare behöver 10 deltagare en handledare på heltid. Det blir då för 10 deltagare 187,50 kr/timme eller i bästa fall 375 kr/ timme om deltagarna är närvarande. Det är dock få ASF som har 10 platser för förstärkt arbetsträning, det vanligaste är kanske 3–5 platser, och några fler för arbetsträning.

Förutom att handleda dessa 5–10 personer ska en handledare också driva affärsverksamhet, en verksamhet som kan se olika ut. Se fakta-ruta. ASF arbetar med människor som varit utanför arbetsmarknaden under många år eller kanske aldrig arbetat utanför hemmet. Därför måste ASF erbjuda lämpliga arbetsuppgifter, individuellt anpassade, för deltagare så de har en möjlighet att lyckas med arbetsträningen och komma vidare och hitta sin plats på arbetsmarknaden. Ett ASF har också en viktig del i att integrera nyanlända och motivera till att lära sig svenska – inte alltid en lätt uppgift. Det är till ASF de personer som står allra längst från arbetsmarknaden kommer för att arbetsträna – och de behöver mycket stöd från sin handledare – och det kan ta lång tid.

Många som arbetar på ASF är människor som varit utanför arbetsmarknaden under många år, det är en del av syftet för ett ASF, att kunna anställa personer som tidigare har arbetstränat.

Arbetsträningen hos ett ASF är otroligt värdefull för både Arbetsförmedlingen och den arbetslöse för att kunna ta vidare steg emot arbete, men ersättningen till ASF för detta visar på något annat. Hur kunde det bli så här? Hur ska denna bransch någonsin kunna bli hållbar?

Vilket annat företag skulle acceptera dessa villkor? Att endast få betalt om deltagaren kommer samtidigt som personalkostnader, hyreskostnader etc.  ska betalas.

Arbetsförmedlingen kan heller inte lova att anvisa deltagare, men de har alltid x antal platser reserverande för sina deltagare hos ASF. Det finns ASF som haft överenskommelser i flera år med Arbetsförmedlingen men inte fått en enda deltagare anvisad till sig.

Vad är då vårt arbete värt – jo betydligt mer än 150 respektive 300 kr/ dag. Det räcker inte längre med en klapp på axeln och ett leende. Dags för våra beslutsfattare att inse realiteten att människor är olika och har olika förutsättningar att hitta sin plats på arbetsmarknaden. Och att de insatser som ASF gör för att få långtidsarbetslösa i jobb är oerhört värdefullt och ska lönas därefter.

Artikeln är skriven av:

Helene Rolandsdotter, Väddö Hälsoträdgård
Sofie Borgudd, Spira Samhällsentreprenör Ek för. Danderyd
Thintin Strandman, Täby Re:Innovation

Signerad av:

Michaela Carlsson, Café Rekommenderas i Norrtälje
Marie Sandström, Resursen i Roslagen
Helen Martinsson, Selmas hundcenter
Mita Hugdahl, Canopus Hundcenter Värmdö
Oskar Rommel, M29 Företagscenter
Helena Andersson, Berga Beds Ek. För., LeMat B&B Åkersberga
Chrissan Alfonsson, Roslagskrafterna
Ulrica Persson, DialogKraft AB Svb
Eva Bergström-Pettersson, Naturlig hälsa och utbildning-Upplands Väsby

Artikeln publicerades även i Aftonbladet den 21 mars 2022.

FAKTA

Syftet med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är att hjälpa människor till arbete genom att driva ett företag som säljer varor och tjänster.

Till skillnad från andra företag har de som övergripande mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Ett ASF har alltså alltid minst två affärsidéer, eller verksamheter.

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha till syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet, kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.

Källa: Tillväxtverket

Öppet arbetslösa/sökande i programfeb 2022feb 2021differens
Totalt363575454278-20,0 %
– därav utan arbete >6 mån234748284322-17,4 %
– därav utan arbete >12 mån176865179770-1,6 %
– därav utan arbete >24 mån9879192855+6,4 %