Delårsavstämning av förbundets verksamhet

Den 21 september genomförde Samordningsförbundet Roslagen vår delårsavstämning för 2022 med Beredningsgruppen och Styrelsen. Läs artikeln för att få en kort sammanfattning om vad som togs upp under mötet.