Budget lagd för 2024

Den 22 november träffades Samordningsförbundets styrelsen för en lägesrapport och besluta om verksamhetsplanering och budget för 2024.

2024 kommer förbundet glädjande få en liten ökning av medlemsavgifterna som nu uppgår till 6.35 m.kr. De kommer att användas på följande sätt, ca:

2 m.kr
Administrativ verksamhet

Utöver förbundets egna budget kommer förbundet kunna äska ytterligare ca 4,8 m.kr till Lumena projektet.

Läs mer


Verksamhetsplaneringen går att läsa i sin helhet här:

Arkiv – Årsredovisningar och Verksamhetsplaner