Conecto

Kompetensutveckling

Conecto

En satsning för att erbjuda
kompetensutvecklingsinsatser

Vad är Conecto?

Conecto är en del av projektet Lumena Conecto som finansieras av Europeiska socialfonden och är en gemensam satsning inom Stockholms Län. 

Projektet är riktat till anställda hos samordningsförbundens medlemsparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, komunerna och Region Stockholm. 

Genom kompetensutveckling vill vi ge fördjupade kunskaper om arbetssätt och metoder som leder till hållbar etablering i arbetslivet.

Vad erbjuder Conecto?

Utbildningar, kurser och seminarier som ökar insikt, kunskap och kompetens.

Vill du delta på nästa seminarium?

Se kommande kurser och seminarier

Tillsammans kan vi skapa förändring

Conecto har som ambition att öka kunskaper om varandras uppdrag och hur vi tillsammans kan utveckla samverkan som leder till hållbar etablering i arbete eller studier. Vi ska även bidra med ökade kunskaper om diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden och i samhället.

Bilder:

vectorjuice från Freepik

macrovector från Freepik