Delårsavstämning av förbundets verksamhet

Foto: Förbundschef Sophia Dahlgren höll i delårsavstämningen den 21 september 2022. Fotograf: Marie Leitzler
Artikelförfattare: Sophia Dahlgren

Varje år genomför förbundet en gemensam delårsavstämning med Beredningsgruppen och Styrelsen. Vid mötet blickar vi i backspegeln på första halvåret och kikar sen framåt mot höstens verksamhet.

Vi stämmer av hur förbundet ligger till utifrån beslutat i Verksamhetsplanen för året genom att planeringen får en röd, gul eller grön bock om den är klar. Mötet avslutas med att vi startar upp dialogen inför utformning av verksamhetsplanering för 2023, som ska beslutas av styrelsen 25 nov.

Ekonomisk sammanfattning av Samordningsförbundets första halvår

Inför avstämningen skickades en delårsavstämningsrapport ut. I den går det att läsa att Förbundet i stort följer sin verksamhetsplanering som upprättades i november 2021 med undantag av att det egna kapitalet blev 400 t.kr mindre än lagd prognos på 2819 t.kr.

Under första halvåret 2022 har Förbundet haft intäkter från medlemsavgifter och socialfonden som uppgått till 5,28 milj.kr, vilket motsvarar 63 % av de planerade intäkterna. Verksamheten har under första halvåret nyttjat 5,62 milj.kr vilket utgör 53% av de verksamhetsplanerade (VP) kostnaderna för året 2022, fördelat enligt nedan.

– Administrativ verksamhet uppgått till en kostnad på 934 t.kr(45 % av VP)
– Strukturpåverkande verksamhet till en kostnad av 735 t.kr(59 % av VP)
– Verksamhet på individnivå till en kostnad av 3960 t.kr(55 % av VP)

Engagerande slutrapport om sociala företag

Vid avstämningen fick deltagarna också lyssna på Thintin som är förbundets insatssamordnare och stöd för arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Hon redovisade slutrapporten för projektet ”stimulera etablering av ett nytt ASF” som resulterat i det nya företaget SPIRA i Danderyd. Rapporten engagerade alla närvarande.

Förslag som inkom var:

  • För att öka förståbarheten föreslås vi framöver benämna ASF som sociala företag.
  • Förslag kunskapssatsning hos näringslivet, upphandlings enheter, näringslivsenheter hos kommunerna samt företagargrupper hos kommunerna.

Förbundets planerade verksamhet under andra halvåret

Under hösten kommer MIA projektet att fortsätta till och med oktober, därefter kommer förbundet finansiera liknande verksamhet året ut till och med 31 december.

Under hösten kommer vi ha:

  • En vakant projektledare för MIA, intresseanmälan ute under oktober.
  • En vakant administratör för insatskatalogen. katalogen läggs vilande under resten av året.

I början av oktober lämnas ansökan in om nytt socialfondsprojekt från 2023. Prognosen är att Förbundet under hösten kommer följer sin verksamhetsplanering och kommer minska sitt egna kapital. 

Läs mer


Rapport till Delårsavstämning 2022

I rapporten får du en ekonomisk överblick av genomförd verksamhet under årets första hälft och en prognos för resterande del av året. Du hittar också en framåtblick för kommande år.