DelrapportUtvärdering – Sammanställning intervjuer & enkäter aug 2016