Rapporter och Utvärderingar
Här redovisas nuvarande samt föregående år.

Delprojektet MIA Roslagen​

2019 Del 1
Effektstudie MIA Roslagen
2017-2018

2020 Del 2
MIA Roslagen Effektstudie
2019-2020

2020 Del 3
MIA Roslagen Slutrapport Effektstudie 2017-2020

Vill du se äldre dokument?

Klicka nedan för att hitta äldre rapporter och utvärderingar.