Minnesanteckningar Delårsavstämning Samordningsförbundet Roslagen 190828