Etablering av nytt arbetsintegrerat socialt företag i Roslagen

Samordningsförbundet har under aug 2021-juni 2022 finansierat en insats som ska stimulera etablering av nya arbetsintegrerade företag (ASF) i Roslagen. Särskilt i de kommuner som då saknade ett ASF.

I vår slutrapport berättar vi hur det gick

I slutrapporten kan du läsa om det nya ASF:et Spira i Danderyd som möjliggjordes genom denna insats. Under året har insatsen etablerat fem nya underleverantörer till MIA projektet i Roslagen.

I rapporten kan du också läsa om ASF:ens omöjliga uppdrag – att driva ett ASF under ohållbara förutsättningarna.


Vill du veta mer om ASF?


Coompanion

Coompanion främjar kooperativt företagande som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Skoopi

Intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag.

Vår insats att stödja ASF

Här kan du läsa om vad förbundet arbetat med gentemot ASF idag.