Genomförd Workshop om kommande ESF utlysning

I höst kommer det slutgiltiga Socialfondsprogrammet från det Svenska ESF-rådet. Som en förberedelse inför utlysningen genomförde Samordningsförbundet en workshop den 24 maj om vad ett kommande projekt skulle kunna vara. Deltog gjorde ett tjugotal representanter från våra medlemmar.