Forum och utbildning

Kostnadsfri kompetensutveckling från Conecto

Ett samverkansprojekt med sju Samordningsförbund i Stockholms län. Projektet erbjuder kompetensutvecklande insatser för alla våra medlemmar och deras anställda.

Gemensamma forum

Gemensamma forum är möten för tjänstemän hos de olika medlemsorganisationerna. 

Varför finns det?

Forumet ska erbjuda gemensamma seminarier och möjlighet till nätverkande mellan de olika medlemsorganisationerna. 

Hur går det till?

Våra forum genomförs till största del i digitalt format som webbinarium. 

I vissa fall anordnar vi forum i hybridform med ett begränsat antal deltagare på plats samt en länk för att delta digitalt.