Insatser och nätverk i Roslagen

Sysselsättning och stöd mot arbete

För dig som vill hitta sysselsättning och stöd på vägen mot arbete för medborgare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Här hittar du ett urval av länkar inom området.

Funktionsvariation

Stöd vid fysisk och psykisk funktionsvariation.

Du som har en funktionsvariation kan få stöd i din vardag genom två lagar. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Du kan få olika typer av stöd som till exempel: ledsagare, kontaktperson, boendestöd och sysselsättning på en dagligverksamhet med mera.

Arbetsträning och praktik

Arbetsträning innebär att en person får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten tillsammans med en handledare under en period.

I listan hittar du några användbara länkar med information om olika former av arbetsträning.

Som kommuninvånare finns det mycket stöd att få via Arbetsförmedlingen om du är nyanländ, har ersättning från försäkringskassan eller har en funktionsnedsättning.

Nyanlända

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. 

Stöd för återgång till arbete

Stöd för personer som har eller har haft ersättning från Försäkringskassan.

Arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa

Stöd till personer med en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller andra svårigheter.

Arbetsträning sker oftast hos arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden men för de som behöver en mer anpassad arbetsträning finns den tjänsten att köpa upp via Arbetsintegrerande sociala företag. 


Kunskapsstöd om sociala företag

Här kan du lära dig mer om arbetsintegrerande sociala företag och den anpassade arbetsträning de erbjuder. Kunskapsstödet är en insats från Samordningsförbundet Roslagen där du bland annat hittar en kunskapsbank om sociala företag och en lista på arbetsintegrerande sociala företag i Roslagen.

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsenheter

Länkar till arbetsmarknadsenheterna i Roslagens kommuner.

Kommunerna arbetar också för att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma in på den öppna arbetsmarknaden. Stöder ser olika ut i olika kommuner. 

I listan kan du läsa mer om vad varje kommun erbjuder.

Projekt i Roslagen

Tillfälliga insatser och projekt som erbjuder sysselsättning eller stöd mot arbete.

Känner du till något som pågår i området och inte finns med här får du gärna höra av dig.

Ett arbetslivsinriktat projekt

Projektet Lumena Roslagen är till för invånare i Roslagen som just nu inte kan delta i någon form av ordinarie arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målet med projektet är att rusta och stärka deltagarna till att ta sitt nästa steg mot arbete eller studier.

Läs mer

Det myndighetsgemensamma teamet (MGT) består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Roslagens sex kommuner.

Teamet är en insats hos Samordningsförbundet Roslagen och är ett komplement när ordinarie insatser är prövade och inte räcker till eller fungerar. Inklusive när personer hamnat i rundgång eller i gråzoner mellan olika samverkansparter.

Läs mer

Hittar du en länk som inte fungerar eller vill tipsa om en ny insats?

Kontakta sidansvarig