Gemensamma forum, syftar till att förbättra samverkan.

Gemensamt forum är möten för tjänstemän hos de olika medlemsorganisationerna. Forumet ska erbjuda gemensam seminarier och möjlighet till nätverkande mellan de olika medlemsorganisationerna. Under rådande omständigheter med pandemin så genomförs forumen i digitalform som webbinarium.

För planerade forum och datum i kalender
För genomförda forum se i arkiv.