Nätverk

Här kan du läsa om de nätverksarenor som finns i nordostkommunerna.

Anordnat av Samordningsförbundet

– samråd med våra medlemmar
– sammanträden med styrelse och beredningsgruppen 

Nationellt och Regionalt om Samordningsförbund

– Medlem i nationella nätverket för samordningsförbund. 
– Stockholms läns nätverket mellan länets 8 samordningsförbund.

Lokalt nätverk i nordostkommunerna

– Personliga ombud i stockholmnordost kommuner
– Nätverket arbetsmarknadsenheter nordost (NANO)
– Nätverket mellan nordostkommunernas kommunala aktivitetsansvariga.
– Lokala samråd finns i kommunerna, ett forum för att diskutera de lokala behoven och
  förutsättningarna inom missbruks- och beroendevården
– Kunskapscenter Nordost, KCNO ett kommunsamarbete för vuxenutbildning.
– Forskning och Utveckling (FOU) nordost, verkar för kunskapsbaserad utveckling inom 
  socialtjänst, vård och omsorg.