Nätverk

Här kan du läsa om de nätverksarenor som finns i nordostkommunerna

Anordnat av Samordningsförbundet
samråd med våra medlemmar
– sammanträden med styrelse och beredningsgruppen 


Nationellt och Regionalt om Samordningsförbund
– Medlem i nationella nätverket för samordningsförbund. 
– Deltar i Stockholms läns nätverket mellan länets 8 samordningsförbund, se www.finsamstockholmslan.se

Lokalt i nordostkommunerna
Personliga ombud i stockholmnordost kommuner
– Nätverket arbetsmarknadsenheter nordost (NANO)
– Nätverket mellan nordostkommunernas kommunala aktivitetsansvariga.
– Lokala samråd finns i kommunerna, ett forum för att diskutera de lokala behoven och förutsättningarna inom missbruks- och beroendevården
Kunskapscenter Nordost, KCNO ett kommunsamarbete för vuxenutbildning.
Forskning och Utveckling (FOU) nordost, verkar för kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänst, vård och omsorg. 
m.m.