Personligt ombud nordost

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver hjälp att kunna påverka sin livssituation och bli mer delaktig i samhället. Ombud verkar också för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Detta sker ofta genom att de personliga ombuden identifierar brister i samhället som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa till sin ledningsgrupp

Det ska finnas en ledningsgrupp knuten till verksamheten med personligt ombud. I ledningsgruppen ska det finnas representanter för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen.

Personligt ombud (PO) nordost är ett samarbete mellan nordostkommunerna Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Österåker.

Ordförandeskapet 2021
Österåkers kommun

Kommande möten 2021

PO Ledningsgrupp 

Följande fredagar 19/2, 23/4, 17/9, 19/11 
Kl. 09:30-11.00, om inte annat anges.

PO Beredningsgrupp


Genomförda möten
2020-11-27 Mötesanteckning
                    PP Fk-AF-MIA-uppdrag-kring-personer-SGI0
2020-11-10 Protokoll från beredningsgruppen 
2020-10-30 Mötesanteckning