MIA Vidare är ett samverkansprojekt mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län och som medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Genom en kraftsamling tillsammans med samordningsförbundens parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, tjugo kommuner och Region Stockholm utvecklar vi metoder och arbetssätt och stärker samverkan. Vårt mål är att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna. Fram till 2022 kommer cirka 1 900 personer i Stockholms län att få stöd att närma sig arbetsmarknaden genom MIA.

MIA Vidare Roslagen är ett delprojekt i det länsövergripande MIA Vidare projektet och bedrivs i kommunerna Danderyd, Vaxholm, Österåker, Täby, Vallentuna och Norrtälje. Fram till 2022 kommer cirka 330 personer i Roslagen att få stöd att närma sig arbetsmarknaden via delprojektet MIA Vidare Roslagen.

Vår målgrupp är personer mellan 16 och 64 år boende i de ovannämnda kommunerna. Deltagarna har ofta en komplex situation och behöver ett samordnat stöd för att bli självförsörjande.

Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Projektet bygger på att deltagarna genom rätt stöd och insatser ska nå eller närma sig arbete/studier eller ordinarie arbetslivsinriktade insatser.

Våra metoder/insatser är 

  • Samverkansteam, där representanter från alla fyra parter ingår. De genomför tillsammans en kartläggning med deltagarna som mynnar ut i en myndighetsgemensam planering.
  • Ungdomsvägledning utifrån motiverande samtalsmetodik. Avser deltagare mellan 16-24 år som vill åter till studier eller arbete.
  • Motiverande och arbetslivsinriktad kurs.
  • Supported employment– individanpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete.
  • Arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag och/eller hos externa arbetsgivare.

Lästips

Vår rekommendation: “Berättelsen om MIA”

Delprojektledare

Cecilia Sjömark

Hur ligger vi till i augusti 2021?

MIA vidare startade maj 2020 och upphör hösten 2022 . Använd projekttid:
15 mån av 29 51.72%
Av deltagarmålet på 330 deltagare har projektet uppnått :
192 deltagare 58.18%

Informationsmöte MIA Vidare Roslagen

Se inspelningen från Webbinariet om MIA Vidare Roslagen den 26 april 2021.

Deltagarberättelser

Hör f.d deltagare berätta 

Mer information om det länsöverskridande projektet hittar du här

Hemsida

www.miaprojektet.se

Facebook

MIA-projektet

Instagram

@miaprojektet

Mer information om MIA finner du i menyn till ovan.