Styrgrupp ESF-projekt MIA vidare Roslagen

Styrgrupp Delprojekt Mia Vidare Roslagen
Sophia Dahlgren – Förbundschef .ordförande i den lokala styrgruppen
Cecilia Sjömark – Delprojektledare MIA Roslagen
Lena Åkerstedt– Ec, Försäkringskassan
Christer Rindensbacher– Arbetsförmedlingen
Sanna Tinglöf – KSON, ec LSS/SoL, Norrtälje
Silvija Mujakovic – Ec Social Omsorg, Norrtälje
Heidi Ekström – Ec Myndighet, Vallentuna
Petra Ståhlgren – Ec, vuxenavdelningen, Danderyd
Marie Söderman – Ec Social Omsorg, Täby
Camilla Loden- Ec, Avd. Funktionsnedsättning, Täby
Lorentz Ogebjer – Ec vuxenenhet, försörjningsstöd, Vaxholm
Yvonne Aili – strateg, Soc.förv Österåkers

Övriga dokument

Kommande sammanträden 
 12 jan, 9 febr, 9 mars, 20 april, 18 maj

Tisdag en gång i månaden  kl. 14.30-16.00.
Om inte annat anges.

 

Genomförda Sammanträden
20201215  Styrgrupp MIA Vidare Roslagen
                    Bilaga PP 20201215
201117 Styrgrupp MIA Vidare  Roslagen
             Bilaga PP mötetPP reg MIA Vidare 
200915 Styrgrupp MIA Vidare Roslagen  
200512 Styrgrupp MIA Roslagen , Bilaga PP
200421 Styrgrupp MIA Roslagen , Bilaga PP
200218  Styrgrupp utbildning 
             
Bilaga PP Ägarskap och ledning