Information till dig som arbetar i MIA projektet

MIA Vidare Samverkansteam

Jämn vecka
Ojämn vecka

Tisdag-Vaxholm
Tisdag-Danderyd

Onsdag-Vallentuna
Onsdag-Norrtälje

Fredag-Österåker
Fredag-Täby

Process för deltagande i Mia Vidare Samverkansmöte

Inremittering

1. Ordinarie handläggare fyller i intresseanmälan och postar. Alternativt kontaktar någon i teamet via telefon eller mail.

2. Representant bokar kalendermöte för de berörda i teamet, med kort ärendebeskrivning (ange ej kön).

3. Ordinarie handläggare kontaktar och kallar deltagaren till mötet samt övriga kontakter som deltagaren har och anses vara väsentliga för deltagarens planering.

4. Om/när personen skrivs in i MIA inhämtas samtycken SUS och Aventus och tillhörande informationsblad.

Samtycke deltagare

Vid inskrivning i projektet och underskrift av samtyckesblankett ska även blanketten Information om deltagarregister lämnas ut (se länkar nedan). Alla deltagare ska också ha informationsbladet om GDPR med sina samtycken.

Inför avslut