SAMSUS

Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning

Insatsen består av en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med att få till en lokal samsyn kring arbetet med målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Arbetsgruppen samordnar ett SAMSUS-Forum minst en gång per termin, för att dela med sig av sina erfarenheter med övriga tjänstemän hos medlemsparterna. 

Arbetsgrupp

Insatsansvarig

Karin Daun

Kommande sammanträden

25 oktober 
12 november

13.00-14.00
09.00-11.00


SAMSUS Forum

Genomförda sammanträden

2021
Äldre sammanträden