SAMSUS

Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning


Insatsen består av en arbetsgrupp som tillsammans arbeta med att få till en lokal samsyn kring arbetet med målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Arbetsgruppens samordnar ett SAMSUS-Forum minst en gång per termin, för att dela med sig av sina erfarenheter med övriga tjänstemän hos medlemsparterna. 

Projektplan:     SAMSUS projektplan 2020
Insatsansvarig: karin.daun@osteraker.se 

 Arbetsgrupp
Karin Daun Samordningsförbundet och sammankallande
Ann-sofi Törner, Rehabiliteringskoordinator
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan
Jonna Jingbrant, Arbetsförmedlingen
Karolina Jonsson, Täby
Emma Strömbäck Göthlin, Danderyd
Lena lempiäinen, Norrtälje
Malin Frimodig, Österåker
Johanna Hammarqvist , KSON