Stödja Arbetsintegrerande sociala företag

Insatssamordnare Thintin Strandman
Kontakt: thintin@reinnovation.se

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor.  De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning.
Förbundet stödjer och samarbetar med sociala företag i nordostkommunerna genom en samordnare som ska stödja de lokala ASF i dialog och samarbete med samordningsförbundet/MIA projektet samt användning av arbetsträningsplatser hos företagen för deltagare i förbundets olika insatser m.m.

Inspelat webbinarium från 7 oktober 2020 avseende ASF och det lokala arbetat i Roslagen.

Samordningsförbundet har tillsammans med MIA projektet Roslagen tecknat avtal med följande företag för arbetsträning:
-Reinnovation (Täby)
-Berga Beds (Österåker)
-Selmas hunddagis (Österåker)
-Resursen i Roslagen (Norrtälje)
-Café Rekommendera (Norrtälje)
-Roslagskrafter (Norrtälje)
-Väddö Hälsoträdgård (Norrtälje)
Ovanstående företag ingår i Nätverk SAFIR

MIA projektet har nätverksmöten med ovanstående företag genomförs ca 3-4 gånger per termin.
Minnesanteckningar från dessa möten finns nedan:
200420 Nätverk ASF
200601 Nätverk ASF
201015 Nätverksmöte  MIA ASF

 

Nedan finner du informationsvideo från några av ASF:en