Stödja Arbetsintegrerande sociala Företag

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor.  De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Förbundet stödjer och samarbetar med sociala företag i nordostkommunerna genom en samordnare som ska stödja de lokala ASF i dialog och samarbete med samordningsförbundet/MIA projektet samt användning av arbetsträningsplatser hos företagen för deltagare i förbundets olika insatser m.m.

Samordningsförbundet har tillsammans med MIA projektet Roslagen tecknat avtal med följande företag för arbetsträning:

Ovanstående företag ingår i Nätverk SAFIR

Informationsfilm om ASF

Inspelat webbinarium från 7 oktober 2020.
ASF och det lokala arbetet i Roslagen.

Insatssamordnare

Thintin Strandman

Kommande sammanträden

MIA projektet har nätverksmöten med ASF som genomförs ca 3-4 gånger per termin.

26 augusti

13.30-15.00

Genomförda sammanträden

2021
Äldre sammanträden

Informationsfilmer från ASF:en i Roslagen