Vårddialog
Ett utvecklingsområde är att engagera och involvera de lokala vårdgivarna i samverkan. Förbundet för dialog med region Stockholm, lokala vårdgivare och rehabiliteringskoordinatorer samt Försäkringskassans samverkansansvarige. Syftet är att analysera och kartlägga behov av insatser och samarbete. 
Insatsansvarig:  karin.daun@osteraker.se