2021-10-14 ”Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken”

”Samordningsförbundet i Uppsala Län arrangerade den 30 januari 2020 en mycket uppskattad föreläsning av Jakob Carlander. Föreläsningen riktade sig mot de som i sitt dagliga arbete hanterar människor i utsatta situationer vilket kan vara mycket krävande och utmanande. Att arbeta med människor i en utsatt situation är också att ställas inför sin egen utsatthet”.

”Det kan finnas tillfällen då ens yrke medför att man konfronteras med personer som nästan får en att tvivla både på sitt yrkesval och sig själv. Jakob Carlander beskriver på ett igenkännande sätt bakgrund och omgivande faktorer till människors beteende som bidrar till en ökad förståelse och därmed även ökad kompetens och framgång gällande bemötande av just dessa personer”.            

Tid och Plats

När: 14 oktober kl. 9.00-12.00
Plats: Zoom, länk skickas ut till anmälda senast 5 oktober
Anmälan: Senast 1 oktober till jenny.jakobsson@forsakringskassan.se
Anordnare: Arrangeras av Samordningsförbund sundbyberg stad men är ett samarrangemang med samordningsförbunden i Roslagen, SUVS och Stockholms stad. 

<< Tillbaka till Kalendarium