2022-10-27 – Save the date! MIA-projektets framgångsfaktorer


Eventet är ett av tre spridningsseminarier som kommer att ges på Teams den 27/10, 24/11 och 15/12, mellan Kl. 9-10.

Snart går MIA-projektet i mål!

Vi berättar om projektets framgångsfaktorer

MIA som under flera år varit ett av Sveriges största socialfondsprojekt går i mål december 2022. Under hösten kommer vi att hålla tre digitala spridningsseminarier där vi berättar om projektets framgångsfaktorer.

Om hur människor tar plats på arbetsmarknaden med hjälp av deltagarinflytande, samverkan och aktivt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Men även om vad som mer behöver göras för att ta itu med de utmaningar som fortsatt finns i välfärds-Sverige.

Mer information kommer snart.


Datum:

Torsdag 27 oktober 2022

Tid:

Kl. 09.00-10.00

Plats:

Digitalt på Teams

Övrigt:

Mer information, anmälan och länkar kommer i början på hösten

OBS! Vi behöver behandla dina personuppgifter i samband som du anmäler dig och deltar på föreläsningen.
Detta sker genom att Samordningsförbundet Roslagen upprättar en anmälningslista och en deltagarlista över närvarande.