2023-01-25 Kungörelse för Styrelsesammanträde


Mötet gäller endast inbjudna deltagare.

Den 25 januari är det dags för årets första styrelsesammanträde.

Styrelsen är samordningsförbundens ledning och består av representanter från alla förbundets medlemmar.

På mötet kommer vi att välkomna 5 nya ledamöter till styrelsen.

Mer information samt agendan för mötet skickas i en separat kallelse till alla styrelseledamöter.

Företagsmöte, nio människor kring ett ovalt bord, sett ovanifrån.

KUNGÖRELSE Samordningsförbundet Roslagens styrelsesammanträde 2023-01-25, se PDF


Datum:

Onsdag 25 januari 2023

Tid:

Kl. 13.00-16.00

Inbjudna deltagare:

Förbundets styrelseledamöter

Kontaktperson:

Vid frågor, kontakta sophia.dahlgren@osteraker.se

OBS! Vi behöver behandla dina personuppgifter i samband som du anmäler dig och deltar på föreläsningen.
Detta sker genom att Samordningsförbundet Roslagen upprättar en anmälningslista och en deltagarlista över närvarande.