2024-04-19
Allt som är viktigt känns, och det känns inte bara bra


Välkommen på ett kostnadsfritt webbinarium med Åsa Kadowaki

19 april Kl. 10.00-12.00

Samordningsförbundet RAR i Sörmland finns för att stärka välfärden genom myndighetssamverkan. Sjukförsäkringssystemet är ett viktigt verktyg som rätt använt kan vara effektivt för att motverka utanförskap och öka samhällsdeltagandet. Därför bjuder vi härmed in till ett webbinarium på temat sjukskrivningar med psykiatriker Åsa Kadowaki.

Webbinariet syftar till att väcka viktiga tankar om sjukt och friskt, om vård efter behov och om kommunikation såväl gentemot målgrupper som mellan professioner.

Föreläsare

Åsa Kadowaki är läkare specialiserad inom psykiatri. Hon har länge varit en viktig röst i frågan om överanvändning av avlastning från lönearbete som behandlingsmetod, och menar att det enbart ska användas när det faktiskt är hjälpsamt och medicinskt motiverat. I sin verktygslåda har hon kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT).

Målgrupp

Relevanta aktörer bland samordningsförbundets medlemmar, exempelvis läkare med sjukskrivningsansvar, arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan och i kommuner. Även övriga intresserade är välkomna.

Öppna inbjudan (PDF)


Datum:

Fredagen den 19 april

Tid:

Kl. 10.00-12.00

Plats:

Microsoft Teams

Arrangör:

Samordningsförbundet RAR Sörmland