2024-05-07
Kunskapsdag om arbetsgivararbete utifrån metoden MD1

Välkommen på ett seminarium arrangerat av Lumena Conecto


Välkommen till en kunskapsdag i Matchning från dag 1 och metodens förhållningssätt – alla är matchningsbara.

Metodskaparen Ayse Andersson kommer att gå igenom allt ifrån kartläggning och arbetsmarknadsanalys till strategiskt arbete med arbetsgivare och vikten av teamarbete kring både arbetssökande och arbetsgivare.

Metoden har visat sig vara framgångsrik i matchningsarbetet för personer som bedöms vara långt ifrån arbetsmarknaden.

Utbildare för dagen är:

Ayse Andersson, som är skapare av metoden MD1 som växte fram under det ESF-finansierade projektet Jämställd Etablering som pågick mellan 2017 och 2021.


Datum:

Tisdag 7 maj 2024

Tid:

Kl. 09.00-12.00.

Fika serveras från 08.30.

Plats:

Finlandshuset, Snickarbacken 4

Arrangör:

Projektet Lumena Conecto

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.