2024-05-23
Det omätbaras renässans


Välkommen på ett kostnadsfritt webbinarium med Jonna Bornemark

23 maj Kl. 10.00-12.00

Samordningsförbundet RAR finns för att möjliggöra samverkan mellan myndigheter för personer som står utanför arbetsmarknaden. Området är mycket mångfacetterat och innefattar en bredd av olika kunskapsområden. Därför är effekterna av våra samverkansinsatser ofta svåra att fånga. Samtidigt är det viktigt att kunna presentera goda resultat för att möjliggöra välgrundade beslut inom verksamheten.

Mot bakgrund av detta dilemma bjuder vi härmed in till ett webbinarium med filosofen och författaren Jonna Bornemark. Syftet med webbinariet är att uppmärksamma frågor kring mätbarhetens gränser i samband med resultat och uppföljning av samverkansinsatser. Vi vill även diskutera frågor om tillit till omdöme och hur vi kan främja det professionella omdömet inom arbetsmarknadsområdet.

Föreläsare

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. År 2018 gav hon ut den uppmärksammade boken ”Det omätbaras renässans” i vilken hon kritiserar new public management och menar att överdriven kontroll underminerar människors omdöme och riktar fokus bort från välfärdens kärnverksamheter. Boken gjorde henne till en av de mest omskrivna nutida svenska filosoferna.

Målgrupp

Tjänstemän och politiker med koppling till samordningsförbundets medlemsorganisationer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och länets samtliga kommuner). Även var och en som finner ämnet intressant är välkommen.

Öppna inbjudan (PDF)


Datum:

Torsdagen den 23 maj 2024

Tid:

Kl. 10.00-12.00

Plats:

Microsoft Teams

Arrangör:

Samordningsförbundet RAR Sörmland