2024-05-29
Samordningsförbundet Roslagen firar 10 år av samverkan!


För 10 år sen startade diskussioner om att starta upp ett Samordningsförbund i Nordöstra Stockholm. Resultatet blev att Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 7 maj 2014. Förbundet växte och 2019 bytte vi namn till Samordningsförbundet Roslagen.

Vi har bjudit in Jon Ohlsson, forskare på Stockholms universitet i organisationers utveckling.

Han kommer att hjälpa oss att reflektera över hur vi som förbund och medlemmar har utvecklat vårt samarbete under dessa år, samt ge oss en inspirationsföreläsning om organisationers lärande och utveckling.

  • Lättare lunch från kl. 12.30
  • Panel och föreläsning börjar kl. 13.30
  • Avslutar med mingel och tårta från kl. 15.30

Jon Ohlsson

Professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Inriktad mot organisationspedagogiska frågor som bland annat handlar om människors lärande i organisationer, hur människor lär tillsammans och hur verksamheter kan organiseras för att främja lärande och kompetens-utveckling.

Sophia Dahlgren

Förbundschef på Samordningsförbundet Roslagen med 10 års erfarenhet.

Inriktning på statistik och effektmätning. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en levande process som behöver arbetas med varje dag.

Välkommen!


Datum:

Onsdag 29 maj 2024

Tid:

Kl. 12.30-15.30

Plats:

Tibble kyrka

Attundavägen 3 Täby plan 2

Anmälan:

Senast den 17 maj till sophia.dahlgren@osteraker.se

Övrigt:

I samband med anmälan meddela allergier och ev. specialkost.

OBS! Vi behöver behandla personuppgifter i samband med anmälningar till våra föreläsningar och forum.

Detta sker genom att Samordningsförbundet Roslagen upprättar en anmälningslista och en deltagarlista över närvarande.