2024-08-29
Jämlikhetsdata – en introduktion

Välkommen på ett seminarium arrangerat av Lumena Conecto


Jämlikhetsdata – en introduktion

29 augusti Kl. 09.00-10.30

Om föreläsningen:

I denna föreläsning ger Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstads universitet, och Kitimbwa Sabuni, organisationsutvecklare med fokus på antirasism, en översiktlig presentation av vad jämlikhetsdata innebär i teorin och i praktiken.

Detta görs mot bakgrund av hur jämlikhetsdata praktiseras i andra länder och i Sverige och både i relation till den pågående debatten om frågan och olika aktörer som redan använder sig av jämlikhetsdata.

Föreläsare:

Kitimbwa Sabuni, organisationsutvecklare med fokus på antirasism.

Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstads universitet.


Datum:

Torsdag 29 augusti 2024

Tid:

Kl. 09.00-10.30.

Plats:

Digitalt på Zoom.

Du får länken skickad till din mail dagen innan.

Arrangör:

Projektet Lumena Conecto

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.