2024-10-24
IPS (individual placement and support)

Välkommen på ett seminarium arrangerat av Lumena Conecto


IPS (individual placement and support)

24 oktober Kl. 08.30-10.00

Om föreläsningen:

Mer info kommer…

Föreläsare:

Jonas Andersson och Helena Jonsson som har stor erfarenhet av metodarbetet och driver två olika IPS projekt inom Stockholms stad. 


Datum:

Torsdag 24 oktober 2024

Tid:

Kl. 08.30-10.00.

Plats:

Digitalt på Zoom.

Du får länken skickad till din mail dagen innan.

Arrangör:

Projektet Lumena Conecto

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.