2021-02-15 Webbinarium Utvärderingsserie MIA del 1 : Om projektet MIA Roslagen

Måndagen den 15 mars
Tid:  13.00-14.00
Tema;
information om Projektet MIA Vidare Roslagen.
Information från delprojektledare och medarbetare om arbetssätt och projektmetod.
Anmälan : Maila namn på webbinarium, ditt namn och din organisation till sophia.dahlgren@osteraker.se