Kartläggningar och utredningar

2022
Sammanställning - Förslag till gemensamt ESF-projekt i Roslagen

2022
Projektplan Efter MIA - oktober till december

Kartläggningar

2022
Kartläggning av målgrupp och behovsanalys av insatser

2021
Kartläggning och utvecklingsmöjligheter Roslagen

2020
Kartläggning- och behovsanalys
Roslagen

Vill du se äldre dokument?

Klicka nedan för att hitta äldre kartläggningar.