Mer om mig med Cecilia Sjömark

Delprojektledare för verksamheten:

MIA Vidare Roslagen

Mitt arbete innebär:

Att planera och styra projektet MIA Roslagen mot våra uppsatta mål. Det innebär bland annat att se till att vi följer den framtagna projektplanen, arbetsleda projektmedarbetare och samordna våra insatser. 

Min yrkesbakgrund är:

Jag är beteendevetare och har arbetat med olika uppdrag genom åren såväl strategiska som operativa. Men den röda tråden är att jag arbetat med och för människor som stått utanför arbetsmarknaden av olika anledningar.

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot:

För närvarande handlar det till stor del om hur vi kan få de kunskaper och erfarenheter vi gjort i projektet att leva vidare i ordinarie verksamhet efter projektets slut i sept 2022.

Min syn på samordning mellan myndigheter:

Det är ett måste för att våra myndigheter ska kunna fungera för människor och inte tvärtom.

Efter jobbet tycker jag om att:

Träna, promenera i skogen, laga god mat och gärna avsluta kvällen i soffan med en bra film.