Mer om mig med Karin Daun

Insatssamordnare för verksamheterna:

Vårdialog

Samysn kring sjukskrivna utan sjukpenning (SAMSUS)

Mitt arbete innebär:

Mitt uppdrag som samordnare för vårddialoger är att skapa nätverk med Försäkringskassans samverkansansvariga (gentemot vårdgivare), region Stockholm, rehabiliteringskoordinatorer och lokala vårdgivare i förbundets samtliga kommuner. Uppdraget omfattar informationsspridning och kunskapshöjande insatser om vad samordningsförbundets verksamhet kan erbjuda. Prioritering är att i första hand skapa kontakt med psykiatriutförare.

Min yrkesbakgrund är:

Varit anställd på Försäkringskassan i drygt 40 år. Under åren har jag arbetat i olika befattningar och roller; som handläggare, specialist inom sjukförsäkringen, som enhetschef och samverkansansvarig. Har en lång och bred erfarenhet från arbetet med den allmänna sjukförsäkringen.

Utmaningar i mitt yrke jag ser fram emot:

Att fortsätta utveckla samverkan mellan förbundets medlemmar och lokala  vårdgivare. I covid tider är det en särskild utmaning då vården idag omprioriterat sina resurser och insatser. Det gäller att se möjligheter – inte hinder.

Min syn på samordning mellan myndigheter:

Min erfarenhet är att det är jätteviktigt att en fungerande samordning finns, utvecklas  och förbättras. Det är en framgångsfaktor. Ensam är inte stark.

Efter jobbet tycker jag om att:

Arbeta i trädgården, umgås med familjen samt delta i friluftsaktiviteter av olika slag.