Material avsett för olika delar av samordningsförbundets organisation.
Beredningsgrupp
MIA Vidare Roslagen  Styrgrupp 

För att ta del av material avsett för styrelse och medarbetare behövs inloggning.
Inloggning för Styrelsen
Inloggning för projektmedarbetare