Lumena Roslagen

Lumena Roslagen header - vision

När ordinarie insatser inte räcker till finns Lumena

Med stöd av socialfonden har vi möjlighet att stödja och rusta minst 300 personer i att ta sitt nästa steg mot att närma sig arbete eller studier.

Projektet arbetar från 1 maj 2023 till och med december 2025 med deltagare i arbetsför ålder, som behöver ett förstärkt och samordnat stöd. 

Vi vill arbeta med deltagaren utifrån dennes motivation och resurser. Vårt mål är att stärka och utveckla individen utifrån deras behov.

Behöver du hjälp ut på arbetsmarknaden?

Här hittar du information om hur projektet kan hjälpa dig, vilket typ av stöd du kan få och hur det går till att bli deltagare.

Vill du samarbeta med projektet?

Remittera deltagare

Myndigheter och kommuner i Roslagen kan samarbeta med projektet, bland annat genom att remittera in deltagare.

Ta emot deltagare på arbetsträning

Externa parter och medlemmar som vill erbjuda förrehabiliterande aktivitet / arbetsträning till deltagare.

Medarbetare

Medarbetarsidor för dig som är arbetscoach eller deltar i styrgruppen.

Kortfattat om Lumena Conecto Roslagen

Här hittar du informationsblad om projektet som du kan ladda ner och skriva ut.

Hjälp oss att förbättra samverkan

Det kan du göra genom att rapportera områden i samverkan som du anser kan utvecklas och förbättras.

Vision, mål och statistik

Vi jobbar utifrån att det finns en plats för alla,
vissa behöver bara lite mer stöd.

300 Deltagare

under hela projektet

Stärka och utveckla

deltagarna utifrån deras behov

Rusta deltagare att ta nästa

steg mot arbete eller studier

Tid som projektet pågått:

14 av 31 månader

45%

Vi har gett stöd till:

174 av 300 deltagare

58%

Totalt antal deltagare per kommun:

0
Danderyd
0
Norrtälje
0
Täby
0
Vallentuna
0
Vaxholm
0
Österåker
0
Ej angett