Lumena Roslagen

Lokal operativ styrgrupp

Roslagen har en operativ styrgrupp som består av projektmedarbetarnas chefer.

Som komplement finns även en strategisk styrgrupp tillika även förbundets Beredningsgrupp.

Roslagen har en operativ styrgrupp som består av projektmedarbetarnas chefer.

Som komplement finns även en strategisk styrgrupp tillika även förbundets Beredningsgrupp.

Lumena-projektet är ett regionalt projekt med sex lokala delprojekt, varav Roslagen är ett. Varje delprojekt har sin egna styrgrupp vars syfte är att säkerställa att projektet arbetar enligt projektansökan samt identifiera avvikelser och förbättringspotential.

Den strategiska styrgruppen tillika beredningsgruppen avser hantera de organisationer som bistår med deltagarinflöde och som sen tar emot projektets deltagarutflöde.

Den operativa styrgruppen avser hantera det operativa arbetet med projektmedarbetare och deltagare under tiden i projektet. Denna sida avser den operativa styrgruppen.

Kommande möten och forum

För mer mötesinformation och agenda se separat kalenderbokning.

Frågor anmäls till mötesordförande inför varje möte.

Genomförda möten

Här hittar du anteckningar och bildspel från genomförda möten.

Arbetsmaterial och rutiner

Rapportera brister i samverkan

Vi behöver din hjälp att uppmärksamma brister i samverkan.

Om dina medarbetare, eller du som chef märker av brister eller avvikelser i samverkan kan du rapportera in dem här.

Guldkorn

Något bra som du eller din medarbetare vill dela med sig av.

Skicka in till Christer Rindensbacher.

Faktureringsrutin

Rutinen förklarar hur du som chef fakturerar personalkostnad.

Vid frågor, kontakta Cecilia Linqvist.

Kontaktuppgifter

Sophia Dahlgren

Förbundschef
Mötesordförande

Cecilia Lindqvist

Ekonomi
Fakturering

Operativ styrgrupp

Cecilia Sjömark

Täby

Rose-Marie Larsson

Täby

Sara Löf

Vallentuna

Sara Karlsson

Vallentuna

Lorentz Ogebjer

Vaxholm

Magnus Knutsson

Österåker

Strategisk styrgrupp

Se beredningsgruppens sida

Beredningsgruppen

Den strategiska styrgruppen består av medlemmarna i förbundets beredningsgrupp.