Lumena i Roslagen

För dig som vill ta emot deltagare från projektet

Arbetsträning genom

Projektet Lumena i Roslagen erbjuder förrehabiliterande arbetsträningsplatser till projektdeltagarna där de kan
"träna på arbetsträning".

Vi söker dig som vill ta emot deltagare från projektet. 

Arbetsträning genom

Projektet Lumena i Roslagen erbjuder förrehabiliterande arbetsträningsplatser till projektdeltagarna där de kan "träna på arbetsträning".

Vi söker dig som vill ta emot deltagare från projektet. 

Vad är förrehabiliterande arbetsträning?

Förrehabiliterande arbetsträning är något som kallas för en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd. Vi kan också kalla det att ”träna på arbetsträning”. 

Syftet är att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att testa och träna upp sin arbetsförmåga i ett lugnt tempo och med stöd av en handledare.

Genom att ta emot en deltagare kan vi tillsammans ge dem förutsättningarna att ta ett steg närmare egen försörjning genom förvärvsarbete.

Vilka samarbetar vi med idag?

I vår katalog över arbetsträningsplatser kan du hitta aktuella verksamheter som tar emot deltagare från projektet. Där kan du också se vilka typer av arbetsuppgifter som vi kan erbjuda våra deltagare.

Kan du erbjuda något vi saknar? Ansök eller lämna en intresseanmälan idag!

Välj din typ av organisation

Vi jobbar utifrån att det finns en plats för alla, vissa behöver bara lite mer stöd.

Vill du hjälpa någon att hitta sin plats på arbetsmarknaden?

Skicka in en intresseanmälan eller
ansök om att bli en leverantör.

Verksamhet med arbetsrehabilitering som huvudsyfte

Har du ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan verksamhet med arbetsrehabilitering som huvudsyfte?

Då kan du ansöka om att bli en registrerad leverantör av arbetsträningsplatser till projektet. 

I rutan nedanför hittar du vår ansökningsinbjudan. Fyll i den och spara som PDF.

Skicka den via mail till Cecilia Lindqvist
Mailadress: cecilia.lindqvist@osteraker.se 

Frågor om avtalet mailas till Sophia Dahlgren.
Mailadress: sophia.dahlgren@osteraker.se

Ansökan kan lämnas in löpande under hela projekttiden och alla som uppfyller tjänstens kriterier kan bli leverantörer.

Det är deltagarna i Lumena-projektet som väljer vilken leverantör de vill använda.

Vill du bli leverantör?

Fyll i ansökningsinbjudan och maila som PDF till

Företag på öppna arbetsmarknaden

Verksamheter så som företag och föreningar som kostnadsfritt kan ta emot deltagare kan skicka in en intresseanmälan till förbundet.

Anmäl ditt intresse till Christer Rindensbacher.
Mailadress: christer.rindensbacher@arbetsformedlingen.se

Det är deltagarna i Lumena-projektet som väljer vilken verksamhet de vill arbetsträna på.

Om en deltagare väljer din verksamhet blir du kontaktad av deltagarens arbetscoach. 

Förrehabliterande aktivitet via förbundsmedlem

Erbjuds av någon av samordningsförbundets medlemmar som arbetar med arbetsrehabilitering för målgruppen.

Är du förbundsmedlem och vill erbjuda en aktivitet till våra deltagare? 

Anmäl ditt intresse till Sophia Dahlgren. 
Mailadress: sophia.dahlgren@osteraker.se.

Det är deltagarna i Lumena-projektet som väljer vilken leverantör de vill använda.

Förrehabliterande aktivitet via församling

För dig som arbetar för en församling med att arbetsrehabilitera målgruppen och vill erbjuda en aktivitet till våra deltagare.

Anmäl ditt intresse till Sophia Dahlgren. 
Mailadress: sophia.dahlgren@osteraker.se.

Det är deltagarna i Lumena-projektet som väljer vilken leverantör de vill använda.

Har du frågor?

Här hittar du vanliga frågor och svar om att bli leverantör.

Förrehabiliterande arbetsträning är en arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd.

Syftet är att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att få tillbaka sin arbetsförmåga. Och ge dem förutsättningarna att ta ett steg närmare egen försörjning genom förvärvsarbete. 

Under en förrehabiliterande arbetsträning får en person systematiskt träna upp sin fysiska, psykiska eller sociala funktions- och arbetsförmåga.

Träningen innebär att personen deltar i arbetet på en arbetsplats under handledning från en anställd hos leverantören.

Deltagaren som deltar i träningen ska träna på att utföra arbetsuppgifter utifrån sina förutsättningar och leverantören på arbetsplatsen har det yttersta ansvaret för att arbetet blir utfört.

Förrehabiliterande arbetsträning är avsedd för personer som har varit utanför arbetsmarknaden under en lång tid.

Du lämnar in en ansökan som du hittar på den här sidan under extern part.

Förbundet behandlar din ansökan och om du uppfyller kraven så skriver du ett avtal med förbundet.

Uppgifter om ditt företag och tjänst läggs in i vår katalog efter att avtalet är underskrivet.

Deltagarna får information om alla tillgängliga verksamheter genom en katalog över arbetsträningsplatser och aktiviteter.

När du har skickat in din intresseanmälan eller är registrerad leverantör läggs din verksamhet till i katalogen.

Det är deltagarna själva som väljer vart de vill arbetsträna.

En arbetscoach kommer att kontakta den verksamhet som en deltagare har valt.

Deltagarens arbetscoach kontaktar dig och planerar in ett möte där du får träffa både deltagaren och arbetscoachen.

Under mötet kommer ni att upprätta en aktivitetsplan och bestämma när arbetsträningen ska starta.

Hittar du inte det du söker?

Kontaktuppgifter

Sophia Dahlgren

Förbundschef
Frågor om avtal