Så här remitterar du deltagare till

Lumena i Roslagen

Lumena är ett projekt för dina klienter som behöver mer stöd innan de kan ta del av ordinarie arbetslivsinriktade insatser.

Projektet erbjuder individcentrerat stöd till deltagarna för att rusta dem att ta sitt nästa steg närmre arbete eller studier.

På den här sidan får du mer information om hur det går till att remittera en deltagare till projektet.

Vilka personer kan du remittera?

Personer som

Vad får deltagarna i projektet?

Under projektets gång får deltagaren individuellt stöd från en arbetscoach i sin hemkommun via metoden Supported Employment.

Arbetscoachen jobbar tillsammans med deltagaren för att ta fram en plan som är anpassad efter deltagarens behov, intressen och mål.

Kursen sker i grupp med andra deltagare och innehåller olika teman och övningar.

Målet med kursen är att ge deltagarna en ökad självkännedom och medvetenhet om hur de kan använda sina resurse för att ta nästa steg mot arbete eller studier.

Deltagarna kan testa sin arbetsförmåga med en förrehabiliterande arbetsträning. Vi kan också kalla det att ”träna på att arbetsträna”.

Syftet är att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att testa och träna upp sin arbetsförmåga i ett lugnt tempo med stöd av en handledare.

Vem kan remittera deltagare?

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Danderyd
 • Norrtälje
 • Täby
 • Vallentuna
 • Vaxholm
 • Österåker
 • Primärvården
 • Psykiatrin
 • Missbruk- och beroendemottagningar

Potentiella deltagare eller deras närstående kan själva anmäla sig till projektet. 

De kan antingen kontakta det myndighetsgemensamma teamet via mail eller fylla i vårt anmälningsformulär.

Så här går det till

Här hittar du information om hur du remitterar deltagare till projektet.

Kontakta myndighetsgemensamma teamet

Samordningsförbundets myndighetsgemensamma samverkansteam har en rådgivande funktion och arbetar tillsammans för att hitta den insats som passar bäst för den potentiella deltagaren.

Förutom Lumena, tittar teamet också på insatser hos övriga parter som kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kontakta teamet via mail med önskemål om inremittering av deltagare till projektet. Mailuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Glöm inte att lämna kontaktuppgifter!

Möte tillsammans med deltagaren

Inom kort kommer någon från teamet att kontakta dig och boka in ett möte tillsammans med din potentiella projektdeltagare för att hitta dennes nästa steg och insats.

Kontaktuppgifter

Carina Lindblom​

Myndighetsgemensamma
Teamet