Lokala nätverk nordost

Danderyd - Norrtälje - Täby - Vallentuna - Vaxholm - Österåker

Här ser du andra nätverks- och samarbetsarenor som finns i nordostkommunerna för medlemsparterna och medborgare.

Kunskapscenter Nordost

Ett kommunsammarbete för
vuxenutbildning.

Forskning och Utveckling Nordost 

Verkar för kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänst, vård och omsorg.

Lokala samråd

Lokala samråd finns i kommunerna och är ett forum för att diskutera de lokala behoven och förutsättningarna inom missbruks- och beroendevården.

NANO

Nätverket arbetsmarknadsenheter nordost.

Aktivitetsansvariga

Nätverket mellan nordostkommunernas kommunala aktivitetsansvariga.

Personligt Ombud Nordost

Ett samarbete mellan nordostkommunerna Danderyd, Vaxholm, Vallentuna, Täby, Österåker.

Rehabiliteringskoordinatorer Nordost

Stödjer sjukskrivna patienters rehabiliteringsprocess och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet.