Nedlagt arbetsintegrerande socialt företag i Norrtälje

Bild av israelbest från Pixabay

Skribent: Thintin Strandman, Insatssamordnare för kunskapsstöd Sociala företag

Café Rekommenderas i Norrtälje slår igen sina dörrar

– En reflektion från förbundets kunskapsstödjare om sociala företag

Det arbetsintegrerande sociala företaget (ASF) Café Rekommenderas i Norrtälje har tråkigt nog gått i konkurs. Det gör att deras 5 anställda blir arbetslösa, 4 kommer ifrån arbetsträning i MIA Vidare projektet och från Arbetsförmedlingen.

Att driva ett ASF med dagens förutsättningar är nästintill omöjligt


Den ekonomiska balansen mellan företagsdelen och den arbetsintegrerande delen är mycket svår att skapa eftersom arbetsträningsplatserna inte används. Det gör att alla intäkter ska komma genom försäljning av företagstjänster vilket omkullkastar hela grundtanken med arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Huvudsyftet med ett ASF är arbetsintegrering och verktygen för det arbetet är företagsdelen, i detta fall caféverksamhet. Idag finns det inga möjligheter att ens budgetera för några arbetsträningsplatser för något av ASF:en i Roslagen.

Hösten 2022 fanns det 9 ASF i Roslagen


Men nu finns det bara 6 kvar som tillhandahåller arbetsträningsplatser. Dom företagen som försvunnit är Café Rekommenderas, Väddö Hälsoträdgård och Resursen i Roslagen som alla ligger i Norrtälje. Väddö Hälsoträdgård stängde sin arbetsintegrerande del i verksamheten vid årsskiftet eftersom den var för osäkert och Resursen i Roslagen har beslutat att avgränsa sitt arbete med arbetsträning till att reservera 1 arbetsträningsplats för Arbetsförmedlingen.

Reflektion på situationen


Jag ser med stor oro på framtiden. Det är mycket troligt att kommer det att bli ännu färre ASF inom en snar framtid. Det som är viktigt att ta med sig när man läser detta är att alla medlemsparter i Samordningsförbundet Roslagen har lyft just arbetsträning som en väldigt viktig pusselbit för att hjälpa människor att ta steg emot arbetsmarknaden. Alla vill ha arbetsträning men ingen vill betala.

Nu väntar alla på att Samordningsförbundets socialfondsprojekt Lumena ska ta över ansvaret att köpa arbetsträningsplatser men jag ber er alla att tänka på att varken medlemspartnerna eller ASF:en kan skapa en hållbar och långsiktig grund att stå på, genom att förlita sig på projektmedel från Europeiska socialfonden.

Thintin Strandman

Insatssamordnare för kunskapsstöd Sociala företag

Artiklar och inlägg i ämnet


Artikel i Norrtälje tidning

Du behöver vara prenumerant för att se artikeln.

Läs artikeln

Debattinlägg på artikeln

21 april

Inlägg som hänvisar till Norrtälje kommuns policy om ASF

24 april

Inlägg från MP riktat till styret i kommunen

28 april

Svar från styret som hänvisar till Samordningsförbundet.