Vill du prenumerera?

Genom att fylla i formuläret samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter
För att kunna leverera detta nyhetsbrev behöver vi behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifterna sparas tillsvidare, upphör utskicket raderas dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Personuppgifter som behandlas är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är Samordningsförbundet Roslagen. Kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen