Nyhetsbrev #5 2023

Skribent: Marie Leitzler

Foto: Av Geralt från Pixabay

Är du nyfiken på vad vi arbetar med i förbundet?

Då kan du läsa vårt nyhetsbrev där vi kortfattat berättar vad som händer i vår verksamhet just nu.

I årets sista utskick kan du bland annat läsa om:

  • Att Lumena Conecto Roslagen blivit omnämnt i Dagens Nyheter.
  • Verksamhetsplanering och budget för 2024.
  • Det myndighetsgemensamma samverkansteamet.
  • Se kommande kunskapsdagar från Conecto.