Minnesanteckningar 200403 – Samordningsförbundet Roslagens beredningsgrupp