Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och nio ersättare från respektive medlemsmyndighet samt en adjungerande medlem.

Mer information om styrelsens roll och arbete i ett Samordningsförbund finns att hitta på
Finsams Kunskapsstöd.

Styrelseledamöter

Ersättare

Adjungerande medlem

Kommande sammanträden 2022

Genomförda sammanträden

2022
Äldre sammanträden