Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och nio ersättare från respektive medlemsmyndighet samt en adjungerande medlem.

Mer information om styrelsens roll och arbete i ett Samordningsförbund kan du hitta på Finsams Kunskapsstöd.

Samordningsförbundets presidie 2023-2024

Styrelseledamöter

Ersättare

Adjungerande medlem

Arbetsmaterial

Nu kan du se kallelsen till nästa möte

Kommande sammanträden 2024

Genomförda sammanträden 2024

Äldre sammanträden