20 feb inbjudan intro för repr. i Samordningsförbundet Roslagen