Rehabiliteringskoordinatorer

Nordost

Vad är en Rehabiliteringskoordinator?

Med stöd av statliga överenskommelser om rehabilitering och sjukskrivning har Region Stockholm sedan 2012 utvecklat och infört en koordineringsfunktion (rehabiliteringskoordinator) i verksamheter där sjukskrivning är vanligt förekommande. 

Funktionen har utvärderats i en studie vid några vårdcentraler i Stockholm. Studien visade positiva resultat beträffande livskvalitet och sjukskrivningsgrad för patienter som fick stöd av en rehabiliteringskoordinator.

Rehabiliteringskoordinator finns inom primärvård, psykiatrisk öppenvård och på vissa sjukhuskliniker (ortopedi, handkirurgi och cancervård).

Uppgift och syfte

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet.
Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Rehabiliteringskoordinatorn har tre arbetsområden:

  • stöd till patienten
  • intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning
  • samverkan med externa aktörer, t.ex. Försäkringskassan och arbetsgivare.

Vad gör en Rehabkoordinator?
I det inspelade seminariet från november 2020, berättar Ewa Allhammar Meuller om rehabiliteringskoordinatorernas roll och arbete.

Vill du veta mer?

Mer information om Rehabiliteringskoordinatorer och deras arbete kan du hitta på Vårdgivarguiden.