SAMSUS

Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning

Insatsen består av en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med att få till en lokal samsyn kring arbetet med målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Arbetsgruppen samordnar ett SAMSUS-Forum minst en gång per termin, för att dela med sig av sina erfarenheter med övriga tjänstemän hos medlemsparterna. 

Sjukskrivna utan sjukpenning kan ansöka samordnad rehabilitering

För målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning finns möjligheten att söka Samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är en förmån som Försäkringskassan ansvarar för och som vänder sig till personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som behöver hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering för att återfå en arbetsförmåga.

Förmånen samordnad rehabilitering ges inte i form av en ersättning utan det handlar om att Försäkringskassan kan stödja personen att komma igång med en arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen eller via insatser som samordningsförbund erbjuder. 

Under tiden som individen är i en arbetslivsinriktad insats är Försäkringskassan med och följer upp den utveckling som sker. Målet är att individen ska uppnå en arbetsförmåga så att hen kan studera eller söka ett lönearbete. 

Ansök om samordnad rehabilitering

Det är individen själv som ansöker om förmånen samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan. Antingen via en ansökningsblankett eller genom att logga in på mina sidor på Försäkringskassans hemsida. 

Personen behöver bifoga ett medicinsk underlag till sina ansökan där det framgår på vilket sätt personens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom.

SAMSUS Arbetsgrupp

Tf. insatsansvarig

Sophia Dahlgren

Kommande sammanträden 2022

Genomförda sammanträden

2022
Äldre sammanträden