SAMSUS

Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning

Insatsen består av en arbetsgrupp som tillsammans arbetar med att få till en lokal samsyn kring arbetet med målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Arbetsgruppen samordnar ett SAMSUS-Forum minst en gång per termin, för att dela med sig av sina erfarenheter med övriga tjänstemän hos medlemsparterna. 

SAMSUS-Forum

11 november 2022

Under forumet tittade vi tillbaka på hur situationen för målgruppen har utvecklats under de senaste två åren. Om målgruppen minskat eller ökat, hur många ansökningar som försäkringskassan fått in om samordnad rehabilitering för målgruppen och hur det går till att göra en ansökan. 

Vi gick också igenom gränssnittskartan för arbetsinriktade insatser som gruppen tagit fram. Kartan är riktad till tjänstemän som en vägledning om vart du kan vända dig när din deltagare är redo för nästa steg närmre arbete eller studier.

Du hittar statistik och mer information från forumet i bildspelet. 

Sjukskrivna utan sjukpenning kan ansöka samordnad rehabilitering

För målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning finns möjligheten att söka Samordning av rehabiliteringsinsatser. Det är en förmån som Försäkringskassan ansvarar för och som vänder sig till personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och som behöver hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering för att återfå en arbetsförmåga.

Förmånen samordnad rehabilitering ges inte i form av en ersättning utan det handlar om att Försäkringskassan kan stödja personen att komma igång med en arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen eller via insatser som samordningsförbund erbjuder. 

Under tiden som individen är i en arbetslivsinriktad insats är Försäkringskassan med och följer upp den utveckling som sker. Målet är att individen ska uppnå en arbetsförmåga så att hen kan studera eller söka ett lönearbete. 

Så här går det till

Det är individen själv som ansöker om förmånen samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan. Antingen via en ansökningsblankett eller genom att logga in på mina sidor på Försäkringskassans hemsida. 

Personen behöver bifoga ett medicinsk underlag till sina ansökan där det framgår på vilket sätt personens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom.

Videoguide

Se vår korta informationsfilm som går igenom processen att ansöka om samordnad rehabilitering.

SAMSUS Arbetsgrupp

Tf. insatsansvarig

Sophia Dahlgren

Kommande sammanträden 2022

Genomförda sammanträden

2022
Äldre sammanträden
Samsyn om gränser mellan arbetslivsinriktade insatser

Välfärden är komplicerad, både för våra medborgare och för tjänstemännen.

När ska vi använda vilken insats?
Och från vem?

Arbetsgruppen SAMSUS har under 2022 tagit fram en enklare gränssnittskarta i ett försök att guida till rätt insats. 

Här kan du se en kort informationsfilm om hur du använder kartan.