Stödja Arbetsintegrerande sociala Företag

Vad är ett ASF?

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) driver näringsverksamhet där det främsta syftet med verksamheten är att erbjuda sysselsättning, arbetsträning och anpassade anställningar åt människor som har svårt att komma in och få fäste på arbetsmarknaden.

ASF är inkluderande arbetsplatser som genom sin verksamhet hjälper till att integrera människor i samhälle och arbetsliv. ASF erbjuder arbetsträning som sätter individens behov i fokus med ambitionen att skapa hållbara anställningar för människor med funktionsnedsättningar eller andra typer av svårigheter. 

Ett ASF är fristående från offentlig sektor och ägs eller drivs med stor inflytande från medarbetarna. Eftersom syftet med verksamheten är att erbjuda arbete och hjälpa människor in på arbetsmarknaden återinvesteras eventuella vinster till den egna eller liknande verksamheter. 

 

Informationen är skriven utifrån Skoopis definition av ASF. Skoopi är intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag.

ASF i Roslagen

Samordningsförbundet Roslagens stödjer och samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag i nordostkommunerna genom en samordnare. Samordnarens uppdrag är bland annat att stödja lokala ASF i dialog och samarbete med förbundet och projektet MIA Vidare.

Förbundet stödjer också lokala ASF genom användning av arbetsträningsplatser hos företagen för deltagare i våra olika insatser. Förbundet har tillsammans med MIA projektet Roslagen tecknat avtal med följande företag för arbetsträning:

Stödja etablering av ASF

Samordningsförbundet Roslagen finansierar också projektet ”Stimulera etablering av Arbetsintegrerande socialt företag i Roslagen”.

Coompanion Roslagen & Norrort ansvarar för projektet med uppdraget att stimulera etablering av minst ett nytt ASF i Roslagen som kan tillhandahålla arbetsförberedande och arbetslivsinriktade insatser.

Informationsfilm om ASF

Inspelat webbinarium från 7 oktober 2020. ASF och det lokala arbetet i Roslagen.

Informationsfilmer från ASF:en i Roslagen